Kırsal Kalkınma Uygulama Alanları

Kırsal Kalkınma Teşvik Hibe Uygulama Alanları

1-Arıcılık Makine ve Ekipmanı

2-Anıza doğrudan Ekim Makinesi

3-Balıkçı Gemilerinde Soğuk Depo

4-Sıra Arası Çapa Makinesi

5-Balya Makinesi

6-Canlı Balık Nakil Tankı

7-Biçer Bağlar 

8-El Traktörü

9-File Sisteminin Kurulması

10-Güneş kolektörü

11-Çeltik Fide Dikim Makinesi

12-Sap toplamalı saman makinesi

13-Gübre Dağıtma Makinesi

14-Su ürünleri için kuluçka dolabı

15-Mibzer

16-Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

17-Pülverizatör

18-Pamuk Toplama Makinesi

19-Pancar Söküm Makinesi

20-Tas toplama makinesi

21-Patates Söküm Makinesi

22-Zeytin hasat makinesi

23-Sap parçalama makinesi

24-Yem hazırlama makinesi

25-Silaj makinesi

26-Tambur filtre

27-Su ürünlerinde Buzlama Makinesi

NOT: Yukarıda yazılan konu başlıkları örnek olup bölgedeki üretilen ürünlere göre değişiklik göstermektedir.